020.000.000VNĐ

SENSYS - Cảm biến nhiệt độ

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ SENSYS TBS

Báo giá
Giá : 1 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ SENSYS TBH

Báo giá
Giá : 1 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys TIG

Báo giá
Giá cũ: 0 VNĐGiá mới: 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys RTD

Báo giá
Giá : 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys Modul chuyển đổi cho PT100 TA100

Báo giá
Giá : 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT

Báo giá
Giá : 4.200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG

Báo giá
Giá : 9.870.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSG

Báo giá
Giá : 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook