• Xiudun
  • DS
  • Balion
  • Huijin
  • ZK
020.000.000VNĐ

Máy khoan chứng từ

Máy khoan chứng từ ZK-168

Báo giá
Giá : 1.270.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng

Máy khoan chứng từ NH-K1

Báo giá
Giá : 2.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng

Máy khoan chứng từ DS

Báo giá
Giá : 2.250.000 VNĐ Bảo hành: 24 tháng, đối mới trong vòng 14 ngày Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng - Đổi mới trong vòng 14 ngày

Máy đóng chứng từ Mega

Báo giá
Giá : 2.700.000 VNĐ Bảo hành: 18 tháng - đổi mới 14 ngày Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng - đổi mới trong vòng 14 ngày

Máy khoan chứng từ Bender 02

Báo giá
Giá : 3.600.000 VNĐ Bảo hành: 24 tháng - đổi mới trong vòng 14 ngày làm việc Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng - đổi mới trong vòng 14 ngày

Máy khoan chứng từ Bender 01

Báo giá
Giá : 3.400.000 VNĐ Bảo hành: 24 tháng - đổi mới trong vòng 14 ngày làm việc Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng - đổi mới trong vòng 14 ngày

Máy đóng chứng từ DS 98

Báo giá
Giá : 2.200.000 VNĐ Bảo hành: 18 tháng - đổi mới 14 ngày Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng - đổi mới trong vòng 14 ngày

Máy khoan chứng từ Xiudun HT-70

Báo giá
Giá : 18.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng chứng từ sử dụng ống nhựa HT-50

Báo giá
Giá : 12.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Dây cu-roa dùng cho máy khoan chứng từ

Báo giá
Giá : 45.000 VNĐ Bảo hành: 3 tháng

Mũi khoan dùng cho máy khoan chứng từ

Báo giá
Giá : 40.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Dây khoan - Dây buộc chứng từ

Báo giá
Giá : 145.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy khoan chứng từ ZK-168

Báo giá
Giá : 1.270.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng Khuyến mại: Tặng phụ tùng chính hãng

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook