• Jumbo
  • Jumbohand
  • Fujikawa
  • Advindeq
  • Prestar
020.000.000VNĐ

Xe đẩy hàng - tiền

Xe đẩy hàng Prestar NB-105

Báo giá
Giá : 6.600.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Prestar NB-104

Báo giá
Giá : 5.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Prestar NB-102

Báo giá
Giá : 1.790.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng, tiền Prestar Japan NB-101

Báo giá
Giá : 1.960.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Prestar NF-301

Báo giá
Giá : 3.750.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Jumbohand HTAYB150C

Báo giá
Giá : 1.310.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

Báo giá
Giá : 1.310.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-300

Báo giá
Giá : 1.770.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400

Báo giá
Giá : 3.050.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-500

Báo giá
Giá : 3.700.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng 2 tầng JumboHand HTYB150B

Báo giá
Giá : 2.865.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy cầy JumboHand HTHC200F-7

Báo giá
Giá : 1.600.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-15F

Báo giá
Giá : 1.220.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-30F

Báo giá
Giá : 1.660.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-40F

Báo giá
Giá : 3.050.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng Fujikawa MK-50F

Báo giá
Giá : 3.640.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-70F

Báo giá
Giá : 1.010.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Xe đẩy hàng gấp Fujikawa MK-90F

Báo giá
Giá : 1.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
« 1 2 »

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook