• Tawa
  • Godex
  • Symbol
  • Zebex
020.000.000VNĐ

Thiết bị đọc mã vạch

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6182

Báo giá
Giá cũ: 7.100.000 VNĐGiá mới: 7.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6170

Báo giá
Giá cũ: 7.100.000 VNĐGiá mới: 7.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6170

Báo giá
Giá cũ: 4.500.000 VNĐGiá mới: 4.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3060

Báo giá
Giá cũ: 4.750.000 VNĐGiá mới: 4.650.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc thẻ từ Zebex ZM - 800 ST

Báo giá
Giá cũ: 1.900.000 VNĐGiá mới: 1.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3152

Báo giá
Giá cũ: 6.350.000 VNĐGiá mới: 6.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3192 SR

Báo giá
Giá cũ: 0 VNĐGiá mới: 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3192 BT

Báo giá
Giá cũ: 0 VNĐGiá mới: 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3051BT

Báo giá
Giá cũ: 6.150.000 VNĐGiá mới: 6.050.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3191 BT

Báo giá
Giá cũ: 0 VNĐGiá mới: 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3190 BT

Báo giá
Giá cũ: 0 VNĐGiá mới: 0 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151 HS

Báo giá
Giá cũ: 2.350.000 VNĐGiá mới: 2.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3100 F MagicF ( có chân đế )

Báo giá
Giá cũ: 1.550.000 VNĐGiá mới: 1.450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3100 MagicC

Báo giá
Giá cũ: 1.350.000 VNĐGiá mới: 1.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch Symbol LS 2208

Báo giá
Giá cũ: 2.500.000 VNĐGiá mới: 2.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2 D Symbol DS 6708

Báo giá
Giá cũ: 5.750.000 VNĐGiá mới: 5.650.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2D Godex G 220 U

Báo giá
Giá cũ: 1.450.000 VNĐGiá mới: 1.350.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Đầu đọc mã vạch 2D Godex GS 550 U

Báo giá
Giá cũ: 4.950.000 VNĐGiá mới: 4.850.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
« 1 2 »

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook