• DSB
  • SUPU
  • GBC
  • Silicon
020.000.000VNĐ

Máy đóng sách - gáy xoắn bằng tay

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa BM-CB200 Plus

Báo giá
Giá : 1.300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa và kẽm DSB ANYBIND

Báo giá
Giá : 4.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-122

Báo giá
Giá : 1.700.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa BM-21H

Báo giá
Giá : 2.050.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng sách gáy xoắn SUPU CB200 Plus

Báo giá
Giá : 1.300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn SUPU CB203

Báo giá
Giá : 1.420.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng gáy xoắn SUPU CB221

Báo giá
Giá : 1.530.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng gáy xoắn sắt Supu CW200

Báo giá
Giá : 1.620.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn SUPU CB2100

Báo giá
Giá : 2.630.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng gáy xoắn sắt Supu CW 1200

Báo giá
Giá : 2.650.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng gáy xoắn sắt Supu super 34

Báo giá
Giá : 5.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn SUPU CB1200

Báo giá
Giá : 1.900.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn Super 21

Báo giá
Giá : 4.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa BM-CB2000

Báo giá
Giá : 2.750.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng - đổi mới trong vòng 7 ngày làm việc

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa BM-CB221

Báo giá
Giá : 1.530.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-200

Báo giá
Giá : 4.599.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng Khuyến mại: Tặng 1 hộp lò xo gáy xoắn

Máy đóng sách gáy xoắn kẽm DSB WR-150

Báo giá
Giá : 2.710.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy đóng sách gáy xoắn nhựa DSB CB-240M

Báo giá
Giá : 4.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng Khuyến mại: Tặng một hộp lò xo 100 chiếc
« 1 2 »

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook