• DSB
  • NiKatei
  • Balion
  • Comet
  • Silicon
020.000.000VNĐ

Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu Comet C-838

Báo giá
Giá : 2.600.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Comet C-668

Báo giá
Giá : 2.650.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Comet S-978

Báo giá
Giá : 3.850.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Balion NH 7811S

Báo giá
Giá : 1.380.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Balion NH 8100C

Báo giá
Giá : 1.750.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu BALION NH-8320C

Báo giá
Giá : 2.750.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu BALION NH-8400C

Báo giá
Giá : 3.270.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Balion NH 8800C

Báo giá
Giá : 2.670.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Balion NH-8600C

Báo giá
Giá : 5.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Báo giá
Giá : 3.300.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C

Báo giá
Giá : 3.750.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C

Báo giá
Giá : 1.750.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M

Báo giá
Giá : 1.850.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-800C

Báo giá
Giá cũ: 2.200.000 VNĐGiá mới: 1.942.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy hủy tài liệu Silicon PS610C

Báo giá
Giá cũ: 3.150.000 VNĐGiá mới: 3.100.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy hủy tài liệu Silicon PS620C

Báo giá
Giá : 3.500.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C (phiên bản 2012)

Báo giá
Giá : 4.330.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt

Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C ( phiên bản 2013 )

Báo giá
Giá : 4.330.000 VNĐ Bảo hành: 1 năm thân máy & 7 năm cho dao cắt
« 1 2 »

Khách hàng tiêu biểu

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook