CHỈ SỐ IP LÀ GÌ?

04/09/2013 12:00:00 SA
IP tiếng anh là Ingress Protection, tạm dịch cấp bảo vệ chống thâm nhập, chống bụi hoặc chống nước. Chỉ số IP thông thường có 2 chữ số đi kèm sau:

IP tiếng anh là Ingress Protection, tạm dịch cấp bảo vệ chống thâm nhập, chống bụi hoặc chống nước.
Chỉ số IP thông thường có 2 chữ số đi kèm sau:
 
Số thứ nhất: Bảo vệ khỏi các vật thể.
Số thứ hai: Bảo vệ khỏi các chất lỏng.
 
Ví dụ: tủ điện có chỉ số IP 66,
Số 6 đầu tiên nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi các vật thể bất kể kích thước nào lọt vào.
Số 6 thứ 2 nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi tia nước áp lực cao bắn vào tủ.
 
Ý Nghĩa từng chữ số:
Chữ số thứ nhất:
0- Không bảo vệ
1- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 50mm
2- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 12 mm
3- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 2,5 mm
4- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 1 mm
5- Bảo vệ chống lại các hạt bụi
6- Chống bụi hoàn toàn
 
Chữ số thứ hai – Bảo vệ khỏi các chất lỏng
 
0- Không bảo vệ
1- Bảo vệ chống lại các giọt nước rợi thẳng đứng.
2- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 15 độ.
3- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 60độ
4- Bảo vệ chống nước phun từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
5- Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
6- Bảo vệ chống lại áp lực nước cao mọi hướng.
7- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước từ 15 cm đến 1m
8- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước torng thời gian dài dưới áp lực

Liên hệ mua hàng

  • Nguyễn Đức Long
    091.247.3638 024.3996.3638 024.3688 3991

  • Trần Thế Hùng
    024.3996 3637 091.247.3638 024.3688 3991

  • Nguyễn Doãn Thịnh
    024.39963637 024.3688 3991

Tin khuyến mãi

Sản phẩm bán chạy

Tin tức mới

» Xem thêm

Tìm chúng tôi trên Facebook